Menu

Jakie są różnice między odzieżą ochronną a roboczą?

Odzież ochronna oraz odzież robocza zapewniania jest pracownikom wykonującym pracę na określonych stanowiskach, a która zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Dlatego w celu minimalizacji wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń stosowana jest odzież, której celem jest zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa pracy. Tego typu odzież zobowiązany jest dostarczyć pracodawca.

Definicja odzieży ochronnej

Odzież ochronna wykorzystywana jest w zakładach pracy, w których istnieją zagrożenia o charakterze termicznym, chemicznym, biologicznym, mechanicznym lub atmosferycznym. Jej zadaniem jest ochrona pracownika przed wspomnianymi zagrożeniami oraz ograniczenie negatywnych skutków pracy z maszynami, środkami chemicznymi czy biologicznymi oraz w często ciężkich warunkach termalnych. Bez odpowiedniej odzieży ochronnej, wykonanej z certyfikowanych materiałów nie byłoby możliwe nie tylko wykonanie powierzonych obowiązków, ale przede wszystkim ochrona zdrowia i życia pracownika. Warto pamiętać, że odzież ochronna to nie tylko kurtki takiej firmy jak Mascot, spodnie, podkoszulki czy czapki. To również wszelkiego rodzaju akcesoria jak gogle, rękawice czy ochraniacze pozwalające na zabezpieczenie także twarzy i rąk.

Definicja odzieży roboczej

Odzież robocza pełni liczne funkcje sanitarne, technologiczne, a jej głównym celem jest ochrona ciała przed zabrudzeniami, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania pracy na określonych stanowiskach w zakładzie pracy. Podobnie jak w przypadku odzieży ochronnej, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży pozwalającej na wykonywanie obowiązków bezpiecznie oraz z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Odzież robocza najczęściej zapewniana jest osobom pracującym na stanowiskach obsługi maszyn lub przy urządzeniach mechanicznych, gdzie zabrudzenie się jest wysoce prawdopodobne. Do odzieży roboczej zalicza się też obuwie oraz kaski, czapki, rękawice i okulary.

Konserwacja odzieży roboczej i ochronnej

Do obowiązków każdego pracodawcy należy kontrola zużycia powierzonej pracownikowi odzieży oraz jej konserwacja. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik nie może sam prać, ani konserwować odzieży ochronnej lub roboczej, ponieważ może narazić ją na nieumyślne zniszczenie. Do tego powołane są specjalne służby, które zobowiązane są do kontroli stanu zużycia odzieży, a w przypadku jej wyraźnego zniszczenia zapewnienia nowego kompletu dla pracownika.

Last modification: Cz 28 Kwi 2022
×