Menu

W jakich branżach konieczna jest odzież ochronna?

Odzież ochronna przeznaczona jest dla pracowników branż, które są szczególnie narażone na działanie zmiennych warunków temperaturowych oraz użycie środków chemicznych czy biologicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Stosowanie specjalnej odzieży ochronnej ma na celu skutecznie ochronić pracownika oraz zadbać o jego bezpieczeństwo i komfort pracy.

Charakterystyka odzieży ochronnej

Każda osoba wykonująca pracę, w której narażona jest na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych ma obowiązek noszenia odzieży ochronnej. Taką dostarcza zgodnie z przepisami pracodawca, który również odpowiada za jej konserwację oraz kontroluje stan zużycia oraz przydatności. Zadaniem odzieży ochronnej jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury lub temperatury zmiennej, przed uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym substancjami chemicznymi lub bakteriobójczymi, a nawet przemieszczeniem się ciężkim transportem. To oznacza, że obowiązek noszenia odzieży ochronnej jest wyznaczony dla niektórych branż i konkretnych stanowisk na podstawie określonego przez pracowników służb BHP zagrożenia stanowiskowego.  

Kto ma obowiązek nosić odzież ochronną?

Branże, w których istnieje obowiązek noszenia odzieży ochronnej zostały określone w obowiązującej w Polsce uchwale w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem odzież ochronna jest obowiązkowa dla pracowników, którzy wykonują prace, gdzie występuje ryzyko intensywnego zabrudzenia, wydziela się przykra woń, działają czynniki wywołujące przetarcia, rozdarcia odzieży oraz w branżach, w których obowiązują ścisłe wymogi sanitarne i higieniczne. Ponadto odzież ochronna przysługuje pracownikom zatrudnionym w warunkach, w których narażeni są na działanie płynnych czynników chemicznych, pyłów, promieniowania, żaru, szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych, wody i deszczu, niskich temperatur, odprysków metali, drewna i tworzyw sztucznych. To oznacza, że najczęściej odzież ochronną noszą pracownicy takich branż jak przemysłowa, chemiczna, mechaniczna, transportowa czy medyczna.

Last modification: Pt 20 Sty 2023
×