Menu

Podział obuwia ochronnego ze względu na przeznaczenie

W wielu zawodach istnieje zapotrzebowanie na to, aby korzystać z odpowiedniego obuwia. Ma to na celu zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom, w wyniku których stopy pracownika mogłyby odnieść obrażenia. Zakładanie specjalistycznych butów jest więc jednym z podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Razem z noszeniem pracowniczej odzieży spełnia ono centralną rolę w ochronie przed wypadkami.

Rodzaje obuwia pracowniczego

Zasadniczo obuwie pracownicze dzieli się na trzy rodzaje. Różną się one konstrukcją elementów, które służą do ochrony palców i nazywają się podnoskami. Te trzy rodzaje pracowniczego obuwia to:

  • obuwie bezpieczne
  • obuwie ochronne
  • obuwie zawodowe

Z tych wszystkich typów obuwia tym, którego zadanie w największym stopniu polega na zabezpieczeniu przed szkodliwymi czynnikami, jest, jak sama nazwa wskazuje, obuwie ochronne. Jak to jednak bywa z kategoriami wyodrębnianymi z większej całości, również i w ich ramach można wyszczególnić pewne podgrupy. Obuwie ochronne da się więc podzielić, chociażby ze względu na konkretne przeznaczenie. W tym kontekście najważniejsze typy obuwia ochronnego to:

  • obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi
  • obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi
  • obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi
  • obuwie chroniące przed czynnikami elektrycznymi
  • obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi
  • obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi

Jak widać, każdy z tych typów obuwia ochronnego jest więc przeznaczony do stosowania w określonych zakładach pracy. Jeśli buty dobrze zabezpieczają przed czynnikami chemicznymi, przydadzą się w przemyśle, w którym pracownicy mają do czynienia, chociażby ze żrącymi substancjami. Obuwie chroniące przed prądem jest natomiast podstawą wyposażenia każdego solidnego elektryka. W zakładach pracy, w których panują szczególnie wysokie temperatury, niezbędne będzie z kolei stosowanie obuwia chroniącego przed czynnikami termicznymi. Budowa i materiał każdego tych typów obuwia zapewnia dostosowanie do konkretnych warunków.

Last modification: Pt 20 Sty 2023
×